VI TAR HAND OM DIN REDOVISNING OCH HANTERING AV EKONOMI

Kontinuerliga avstämningar är en viktig del i vårt arbete som redovisningskonsulter.

Det skapar goda möjligheter att utveckla företagen och de skapar goda vanor för hur man ska hantera och styra ekonomin i sitt företag.

Hos oss på No Plan B Administration arbetar vi med bokföring, bokslut och redovisning för såväl koncerninterna bolag som externa kunder.
De stora företagen ser oss som en slimmad och effektiv ekonomiavdelning. För de mindre företagen blir vi en trygg ekonomifunktion. 

För oss är det väldigt inspirerande att få vara med och arbeta för förbättringar, utveckling och tillväxt i både små och stora företag.

I de relativt unga företagen är det ofta väldigt tydligt hur viktiga dessa saker är för företagets framtid. 

No Plan B – entreprenörsskola

Vi är väldigt kompetenta inom vårt område och vi delar med oss av vår kunskap till eleverna på entreprenörskolan No Plan B.

Vi utbildar eleverna i ekonomi samt stöttar dem genom hela utbildningen och efteråt i deras företag.